Oferta

Spec Biuro Rachunkowe świadczy kompleksową obsługę firm oraz osób, które chcą sporządzić zeznanie roczne.

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS,
 • uczestnictwo w kontrolach z US i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • inne usługi księgowe i rozliczeniowe według potrzeb klientów.

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego informacji dotyczących wynagrodzeń (PIT-11, PIT-4R),
 • rozliczanie delegacji pracowników.